SZKOŁA / Patron szkoły / Przebieg prac nad nadaniem szkole imienia

PRZEBIEG PRAC NAD NADANIEM SZKOLE IMIENIA


Działania mające na celu nadanie szkole w Zębowie imienia rozpoczęto we wrześniu 2003 r. W listopadzie, spośród propozycji zgłoszonych przez uczniów, rodziców i nauczycieli, wybrano i sporządzono listę sześciu najbardziej popularnych kandydatów. Wśród nich znaleźli się:

 Jan Brzechwa

 Maria Konopnicka

 Mikołaj Kopernik

 Kornel Makuszyński

 Adam Mickiewicz

 Henryk Sienkiewicz

 Kolejnym etapem działań było przeprowadzenie, w marcu 2004 r., ogólnoszkolnego referendum, podczas którego spośród sześciu wyżej wymienionych kandydatów wybrano trzech. W tej trójce znalazły się następujące kandydatury:

 Jan Brzechwa

 Mikołaj Kopernik

 Kornel Makuszyński

W tym momencie rozpoczęto prace wychowawcze mające na celu popularyzację, wśród uczniów, sylwetek powyższych postaci. Z kolei w maju 2004 r., w wyniku referendum uczniów, rodziców i nauczycieli, wybrano Kornela Makuszyńskiego na patrona szkoły. Po ogłoszeniu wyników referendum, opracowano plan pracy pod hasłem „Kornel Makuszyński naszym patronem”. Plan ten realizowany był w roku szkolnym 2004\2005, a działania skupione zostały m.in. na przygotowaniu szeregu konkursów. I tak np.: przeprowadzono:

 - konkurs na klasowy kącik patrona

 - konkurs plastyczny „ Mój ulubiony bohater książek Kornela Makuszyńskiego”

- konkurs na hymn szkoły

 - konkurs na logo szkoły

 - konkurs wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego

 Poza tym, w ramach prac przygotowawczych do nadania szkole imienia, odbył się bal przebierańców. Uczniowie odegrali wówczas role postaci z bajek i powieści swego przyszłego patrona. Na terenie szkoły odbył się też Bieg Koziołków, zaprezentowano wystawkę okolicznościową oraz przygotowano Izbę Pamięci.

 

DLACZEGO KORNEL MAKUSZYŃSKI NASZYM PATRONEM


Sylwetka Kornela Makuszyńskiego doskonale znana jest dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Treści bajek, opowiadań czy powieści tego artysty przemawiają do młodych czytelników m.in., dlatego, że pisarz używa ich języka, przedstawiane przez niego zdarzenia są prawdopodobne, a z kreowanymi, na kartach utworów, postaciami można się utożsamiać. Ponadto bohaterowie Makuszyńskiego swymi działaniami udowadniają, że dobroć ludzka jest niezmierzona, a porywy szlachetnych serc mogą czynić cuda. Autor w swoich książkach realizował hasło „od serca do serca”. Uczył, że miłość, przyjaźń, braterstwo- wartości, o których dziś coraz częściej się zapomina - to antidotum na zły los, oschłość serca, obojętność, egoizm... Optymizm, szlachetna postawa moralna, wiara w ludzką dobroć, współczucie dla pokrzywdzonych, to wartości wychowawcze książek Kornela Makuszyńskiego. O swej miłości i dobroci sam autor pisał tak: „Za złe mi mają, że w moich książkach roi się od ludzi dobrych, jasnych i miłosiernych, a przecież z palca tego nie wyssałem. Moje książki wędrują między rzesze, niechże przeto świecą, niech grzeją, lecz niech nie straszą i nie burzą naiwnej, prostej wiary w serce człowieka.” Dodajmy na koniec, że cała twórczość Kornela Makuszyńskiego przesycona jest mądrymi sentencjami. Oto niektóre z nich:

„Droga ku szczytom jest celem człowieka. ’’

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa.”

„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.”

„Trzeba kochać i człowieka, i górę, i kamień, i słońce.”

„Nie ma na świecie ludzi złych, są tylko nieszczęśliwi.”

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem.”

„I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze łez, znajdź jednak na jego dnie uśmiech.”

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru. W martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.”

„Uśmiech jest wielkim szczęściem ludzi bardzo biednych, którzy sami go już w sobie nie znajdują. Uśmiech jest złotym dzieckiem miłości, a oni mają serca wyschnięte, już bez miłości. Trzeba im ją przypomnieć.”

 

projekt i wykonanie © 2006