SZKOŁA /  

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7. egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:


1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych


Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

 

                                                                

               Kudełka Julia

 

                  

                                                                                  Lisek Ilona

 

                

                                                                                                               Lisek Julia

 

               

                                                                             Klemka Joanna

 

              

       Jarnut Klaudia

 

              

                   Ślotała Mateusz

 

              

                                                                                            Mroczkiewicz Kacper

 

Pilc Mateusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Patryk Nawrocki

 

 

 

                                                            

                                                                       Stachowiak Dominik

 

2007-06-29

 
 

   

W dniu 29 czerwca br. przeprowadzony został w naszej szkole egzamin z I modułu kursu ECDL - Podstawowe idee technologii informacyjnych.W egzaminie udział wzięli wszyscy uczniowie, którzy od lutego uczęszczali na zajęcia:Jarnut Klaudia,Klemka Joanna, Kudełka Julia, Lisek Ilona, Lisek Julia, Mroczkiewicz Kacper, Nawrocki Patryk, Pilc Mateusz, Stachowiak Dominik i Ślotała Mateusz. Wyniki egzaminu dla wszystkich zdających okazały się pomyślne.

Podczas egzaminu

 

2007-10-13

W dniu 13 października br. przeprowadzony został w naszej szkole egzamin z II modułu kursu ECDL - Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowychfunkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększania efektywności jego wykorzystania. W egzaminie udział wzięli wszyscy uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia:Jarnut Klaudia,Klemka Joanna, Kudełka Julia, Lisek Ilona, Lisek Julia, Mroczkiewicz Kacper, Nawrocki Patryk, Pilc Mateusz, Stachowiak Dominik i Ślotała Mateusz. Egzamin przeprowadził P. Dariusz Stachecki z Nowego Tomyśla.
Po egzaminie.
 

projekt i wykonanie © 2006