SZKOŁA /   /  

2008-03-06

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia „Aktywna Wieś" należą:

 

- aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;


- działanie na rzecz edukacji wsi;


- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

 

- organizowanie spotkań, imprez kulturalnych i turystycznych,

   festynów i zabaw;


- działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców;


- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa;


- wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego;


- promowanie wsi i jej mieszkańców.

 

- Pielęgnowanie dorobku kulturowego, rozwój i zachowanie tradycji;


- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;


- promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie;


- inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi;


- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;


- aktywna walka z bezrobociem;


- działanie na rzecz czystości wsi i ochrony środowiska;


- współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami,


- szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej,

 

- wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej 

wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego;


- ochrona interesów społeczności lokalnej.

 

projekt i wykonanie © 2006