SZKOŁA /   /  

2011-06-28

Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola aktywnie rozpoczęli swoje wakacje. 27 czerwca 2011 r. grupa 45 uczniów pod opieką wychowawców ZSPiP w Zębowie wybrała się na poszukiwanie skarbu. W tym celu udała się do Kościana gdzie w Parku Rekreacyjnym NENUFAR CLUB rozpoczęła wyprawę po skarb. W poszukiwaniach pomagali im Piraci, Karaibki i Indianie. Dzieci w trakcie zabawy płynęły tratwą, ucząc się samodzielnego wiosłowania, odwiedziły „Świat Bajek” gdzie mogły na chwilę zamieszkać w domkach bohaterów znanych bajek tj. „Kopciuszek”, „Sąsiedzi”, „Smerfy”, „Jaś i Małgosia” itp. Podczas wyprawy mali odkrywcy uczyli się odczytywać mapę i szukać wskazówek w terenie przy miniaturach budowli świata, brali udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i muzycznych. Uczyli się wierszyków, piosenek i pirackich tańców. Samodzielnie wykopywali znaleziony skarb. Na zakończenie pobytu w Wiosce Piratów został przygotowany grill, dzieci otrzymały również słodycze i lody. Każdy uczestnik wyprawy został uhonorowany „Dyplomem dla Poszukiwacza Skarbu”. Uczestnicy pełni satysfakcji i zadowolenia wrócili do domu z nadzieją, że za rok ponownie przeżyją taką przygodę. Wyjazd zorganizowany został przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie, przy współfinansowaniu Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” Zębowo, które pozyskało dotację na realizację zadania z Urzędu Miasta i Gminy Lwówek. Za współpracę dziękujemy.
WYJAZD DO PARKU REKRECYJNEGO NENUFAR CLUB

 

2011-06-14

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Załączniki:

  •  Wykaz podręczników 2011-2012 Wykaz podręczników
 

2011-06-14

I n f o r m a c j a d o r o d z i c ó w WYPRAWKA SZKOLNA 2011 „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, uczniów rozpoczynających naukę w klasie III gimnazjum oraz uczniów klas I- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych i ponadgimnazjalnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” W tym roku program skierowano do trzech grup uczniów: - dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 351 zł, - dzieci pochodzących z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, zdarzeniami losowymi, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, - dzieci słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), nauczyciele składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Wnioski będą do pobrania w sekretariatach szkół, punkcie informacyjnym w Urzędzie MiG i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek. Wnioski składa się u dyrektora szkoły w terminie od 27 czerwca do 7 września 2011r. Do wniosku należy dołączyć: • zaświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku rodzin spełniających kryterium dochodowego). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego, • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną ( w przypadku niepełnosprawności ). Wszystkie osoby uprawnione do skorzystania z programu „WYPRAWKA 2011” proszone są o zachowanie dowodów zakupu podręczników. Pieniądze wypłacone będą po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym będzie faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, a także rachunek lub paragon. Istnieje również możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawionej dla podmiotu zamawiającego.

Załączniki:

  •  Wyprawka - WNIOSEK WNIOSEK
  •  WYPRAWKA SZKOLNA 2011 Wyprawka i informacje
 ZAPRASZAMY NA FESTYN SZKOLNY

który odbędzie się 19.06.2011 r. na boisku sportowym
„GROM” w Zębowie od godz. 16 00

 INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU

 

Załączniki:

  •   
 

Na Pęksowym Brzyzku 2011

 

W piątek, 20 maja 2011r. na Hali Sportowej we Lwówku odbyły się eliminacje gminne do V edycji Powiatowego Turnieju "Z Pyrkiem Bezpieczniejâ". Drużyny z 6 szkół naszej gminy rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach: rozwiązywały test wiedzy o bezpieczeństwie, prezentowały szkołę w programie artystycznym oraz rywalizowały w konkurencjach sportowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie III klasy: Karolina Wajman, Bartosz Puchała i Mikołaj Nowak, wspomagały ich: Wiktoria Lisek, Marcelina Puchała i Karolina Kaczmarek. Drużyna zajęła I miejsce i będzie reprezentować gminę na szczeblu powiatowym 10 czerwca 2011r. w Nowym Tomyślu. Brawa!!!
 

W sobotę 14 maja 2011r. odbyły się w Bolewicach Biegi Uliczne im. A. Fiedlera w których licznie uczestniczyła reprezentacja uczniów naszej szkoły. Miejsca: Kategorie: Klasa II - Aleksandra Skrzypczyńska - III miejsce Klasa V - Natalia Jarnot - III miejsce Klasa VI - Karina Nowak - miejsce II Patryk Szlawski - miejsce III
 

Uczniowie naszej szkoły w składzie L. Roszyk, P. Judek i B. Nowak z przygotowującą ich do turnieju p. dyrektor E. Ratajczak - zajęli I miejsce
 

Drużyna naszych uczniów zajęła I miejsce. GRATULUJEMY!
 

W Opalenicy 05.05.2011 r. odbył się turniej piłkarski, w którym uczestniczyli nasi chłopcy z klas I-III. Po zaciętych meczach, zajęliśmy III miejsce.
 

1
2
3
4
5

projekt i wykonanie © 2006