SZKOŁA / Stanisław Rogacz - Powstaniec Wielkopolski
Stanisław Rogacz (1896-1971) Dowódca Oddziału Powstańczego w Zębowie Urodził się 2 maja 1896 roku w Zębowie. Jego rodzicami byli: Jan i Michalina z domu Rybakowska. Od 16 kwietnia 1903 roku do 18 marca 1910 roku uczęszczał do 7-klasowej Szkoły Ludowej w Zębowie. Do roku 1912 mieszkał z rodzicami, pomagając im w gospodarstwie rolnym. W marcu 1913 r. wyjechał do Niemiec do miejscowości Katenberg koło Essen w Nadrenii. Tam razem z bratem pracował w górnictwie, a także uczył się w wieczorowej szkole handlowej. W czasie I wojny światowej walczył na froncie zachodnim i wschodnim. Dwukrotnie dezerterował z szeregów armii niemieckiej. 11 listopada 1918 roku został uwolniony z twierdzy w Królewcu i powrócił do Zębowa. Był organizatorem oddziału Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Zębowie, a od 27 grudnia 1918 r. patrolu powstańczego, który 6 stycznia 1919 r. otrzymał nazwę Oddział Powstańczy w Zębowie. Po Powstaniu Wielkopolskim, w którym czynnie brał udział, dalej walczył o niepodległość Polski. Dnia 6 sierpnia 1920 r. wyjechał z transportem na front bolszewicki pod Warszawę. Od października 1920 r. walczył w armii Żeligowskiego m.in. o Wilno. Po powrocie z Litwy Środkowej 15 lipca 1923 roku został przeniesiony w stopniu sierżanta do 3 Pułku Kolejowego, a następnie do Batalionu Lotnictwa w Poznaniu. W 1929 roku na własną prośbę został przeniesiony w stan spoczynku i rozpoczął pracę w Zarządzie Miejskim w Poznaniu. W czasie II wojny światowej był aresztowany i skazany na rok straftagru, który znajdował się na Dębcu. Po II wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu. Żonaty z Joanną Mazurkiewicz, miał ośmioro dzieci: Leona (ur. 1921), Wiktora (ur. 1922), Helenę (ur. 1925), Mariana (ur. 1928), Krystynę (ur. 1930), Aleksandrę (ur. 1934), Zbigniewa (ur.1937), Jana (ur.1939). Zmarł 16 kwietnia 1971 roku w Poznaniu. Odznaczony: Medalem za wojnę 1918-1921, Krzyżem Zasługi Wojsk Środkowej Litwy, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
 

 

Uroczystość Uhonorowania Stanisława Rogacza w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie 1. Msza św. w intencji Stanisława Rogacza - poległych i zmarłych powstańców. 2. Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej ku czci Stanisława Rogacza. Odsłonięcia dokona Pani Aleksandra Geselle – córka, Jan Rogacz – syn, Marian Rogacz – syn. 3. Zwiedzanie wystawy Pamiątek po Stanisławie Rogaczu, Prelekcja Pana Piotra Wojciechowskiego na temat uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia powstańców, wystawa prac uczniów szkoły. 4. Program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły podstawowej pod tytułem : „Trzeba było pójść…” Program przygotowała Pani Halina Stopczyńska , która była inicjatorem zorganizowania uroczystości.
 

 

projekt i wykonanie © 2006