SZKOŁA / Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Zębowie sięga XIX wieku. W roku 1905 z inicjatywy mieszkańców Zębowa rozpoczęto budowę szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnego społeczeństwa, prace budowlane trwały niespełna trzy lata, a pod koniec roku 1908 budynek ,wyposażony w cztery sale lekcyjne, został oddany do użytku. Z zapisków w kronice szkoły wynika, iż początkowo szkoła w Zębowie była placówką jednoklasową, z uwagi na brak nauczycieli, później przekształciła się w dwuklasową, a z dniem 01.11.1927 r. staje się trzyklasową szkołą powszechną. 11.03.1932 r. ( w związku ze zmianami w szkolnictwie) tutejsza szkoła staje się Szkołą Publiczną Stopnia II z trzema klasami i trzema nauczycielami , pozostaje nią do momentu wybuchu wojny. W tym czasie obowiązki dyrektorów pełnili: Ludwik Hanrich, Seweryna Hellwingowa, Józef Lach, Wiktor Piechowiak i Bronisław Kaźmierski. W roku 1936 przy szkole powstaje przedszkole, które funkcjonuje przez dwa lata, do roku 1938. W chwili wybuchu wojny 01.09.1939 r. szkoła przejęta zostaje przez Niemców, teraz uczy się w niej czterdzieścioro dzieci niemieckich, podczas gdy dzieci  z Zębowa pozbawione zostają jakiejkolwiek opieki szkolnej. Sytuacja ta ulega zmianie dopiero w 1942 r. kiedy uruchomiono szkołę z językiem niemieckim w odległym o 7 km Grońsku. Po trwającej pięć i pół roku przerwie ,dzieci i młodzież polska mogły wrócić do szkoły w Zębowie, której organizacją zajął się L. Hanrich. Dnia 26.02.1945 r. naukę w tutejszej, pięcioklasowej szkole podejmuje 164 uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i 101 uczniów zobowiązanych do uzupełnienia powyższego obowiązku. Obowiązki kierownika pełni wówczas Ignacy Kulesza. W 1947 r. obowiązki kierownika szkoły obejmuje Józef Danielewicz, pełni je do roku 1950. W czasie, gdy kieruje placówką przeprowadzony zostaje remont kapitalny budynku szkoły, pojawia się nowy sprzęt, podręczniki i książki do biblioteki, nastąpiła też radiofonizacja szkoły. W latach 1951-1955 szkołą kieruje Roman Lisieniecki. Kolejnym kierownikiem placówki od 1955 do 1985 zostaje Jan Nowak. Ten okres to czas licznych zmian dla zębowskiej szkoły. Dobudowano (na drugim piętrze) dwie klasy, na parterze urządzono pokój nauczycielski. Poza tym szkoła mogła poszczycić się posiadaniem pracowni prac technicznych oraz szklarni oddanej do użytku w 1970 r. Szklarnia ta pełniła funkcję pracowni biologicznej. Warto tu nadmienić, iż szkoła w Zębowie była jedyną placówką na terenie województwa, która taki obiekt posiadała. Dyrektor Jan Nowak nie tylko zadbał o modernizację i estetykę budynku, wyposażył szkołę w odpowiedni sprzęt ,także zaszczepił swoim uczniom żyłkę turysty. To m.in. dzięki niemu i razem z nim młodzież, poznając swój kraj, wędrowała od morza po szczyty gór. Po śmierci wieloletniego dyrektora w 1986 r. szkoła przechodzi pod opiekę Andrzeja Hładkiego, który obowiązki dyrektora pełni do roku 1992 r. Zarówno on, jak i jego następczyni Elżbieta Marczewska, pełniąca obowiązki dyrektora w latach 1993-2002 dbają o udoskonalenie bazy lokalowej szkoły. I tak np.: dzięki budowie tzw. „łącznika (połączenie domu nauczyciela z budynkiem szkoły 1993-1995).pozyskano: nowe sale lekcyjne, salkę do gimnastyki korekcyjnej, przestronny korytarz, sanitariaty, bibliotekę z czytelnią, salę komputerową oraz zaplecze socjalne. Dzieło swych poprzedników dziś kontynuuje Ewa Ratajczak, która dyrektorem szkoły w Zębowie została w 2002 r. To z jej inicjatywy w 2003 r. przy szkole powstał oddział przedszkolny, a w 2004 r. placówkę przekształcono w Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

 

projekt i wykonanie © 2006