SZKOŁA / Socrates Comenius / Cele projektu

Głównymi celami projektu są:


-kształtowanie wśród dzieci postawy przyjaciela lasu ,rozumiejącego jego prawa i funkcje oraz potrzebę zachowania różnorodności biologicznej i użyteczności dóbr przyrody ,

-rozwój, wśród dzieci , umiejętności odkrywania , przeżywania ,działania i przyswajania wiedzy

-podejmowanie działań praktycznych połączonych z bezpośrednią obserwacją elementów lasu i jego ekosystemów jako całości

-wzajemna wymiana doświadczeń , opinii i myśli między dziećmi i nauczycielami

-integracja nowych członków Unii Europejskiej oraz dzieci z państw nie zrzeszonych

Nasza szkoła współpracuje ze szkołą w Starych Trokach na Litwie, Scheia w Rumunii, Nevsehir w Turcji. We wszystkich szkołach w pracę nad projektem są zaangażowani uczniowie i nauczyciele . Językiem roboczym jest język angielski. Komunikacja odbywa się przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej i drogą listową .

W trakcie trzyletniego projektu pracować będziemy nad tematami :

„ Las jako miejsce życia”

„Las jako miejsce pracy”

„Las jako miejsce wypoczynku i rekreacji”

Produktami końcowymi będą :

-w pierwszym roku : multimedialne opracowanie wyników badań przyrodniczych i meteorologicznych oraz ich porównanie z wynikami innych szkół

-w drugim roku: wystawa prac fotograficznych oraz plastyczno-technicznych wykonanych z materiałów przyrodniczych-rzemiosło.

-w trzecim roku : wytyczenie ścieżki rowerowej połączonej z punktami edukacji przyrodniczej ( wydanie folderu i oznakowanie ścieżki).

 

 

projekt i wykonanie © 2006