SZKOŁA / Socrates Comenius / Realizacja


 

W ramach realizacji projektu „Socrates Comenius” – „Otwórzmy drzwi do lasu” na rok szkolny 2005/2006 został zaplanowany szereg działań.

 Duża część z nich została już zrealizowana. Jedną z pierwszych akcji było „Sprzątanie świata”. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na porządkowanie terenów pobliskich lasów .

Uczniowie wykonali również „ekologiczne plakaty” . W połowie października zaczęliśmy tworzyć ogródek meteorologiczny , w skład którego weszły: budka meteorologiczna z termometrami i deszczomierzem oraz wiatromierz Wilda . Dzieci przeprowadzały cykliczne pomiary temperatury , odczytywały opady oraz określały kierunek i siłę wiatru. Każda z klas realizowała raz w miesiącu lekcje związane z projektem. Część lekcji odbywała się w terenie ( w lesie) . Odbyły się w ramach projektu wycieczki do lasu . Podczas zielonych lekcji dzieci obserwowały jesienną przyrodę , szukały śladów życia zwierząt , stworzyły „Kodeks zachowania się w lesie” , zebrały „dary lasu” , z których w klasie powstały piękne zielniki . Powstały również piękne prace plastyczne „Barwy drzew” , Grzyby” . Uczniowie starszych klas również odwiedziły las. Przeprowadzili oni szereg badań i doświadczeń dotyczących życia lasu . Określali m.in. wiek drzew, ich wysokość , rozpoznawali drzewa i porosty. W klasach powstały barwne plakaty oraz kąciki przyrody , w których zgromadzono „dary lasu” oraz wyeksponowano rezultaty pracy . Stworzono wspólny opis jesiennego lasu. Zostały przeprowadzone również lekcje z języka angielskiego. Dzieci poznały słownictwo związane z lasem ; utworzyły słowniczek , który uzupełniany będzie w trakcie trwania projektu. W listopadzie klasa II przygotowała oraz wystawiła dla swoich kolegów przedstawienie „Otwórzmy drzwi do lasu” . Uczniowie klas IV – VI poznali piosenkę pt.; „Las” , która została hymnem projektu . Efektem tego były wystawy podsumowujące akcję „Jesień w lesie” . Efekty pracy podziwiać mogli wszyscy uczniowie oraz rodzice. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli również w Targach Ekologicznych” w Poznaniu. W grudniu klasy młodsze również odwiedziły las . Tym razem urządziły w lesie „stołówkę” dla zwierząt , szukały tropów oraz je rozpoznawały , obserwowały zmiany w przyrodzie zimą . Efektem były gazetki ścienne oraz prace plastyczne . W dniach od 04 -10 .10 2005 r. dwóch nauczycieli szkoły z Zębowa ( Dyrektor szkoły i koordynator projektu ) byli z wizytą robocza w Rumunii. Podczas spotkania omówiono przeprowadzoną we wrześniu akcję „Sprzątanie świata” oraz ustalono plan pracy na rok szkolny 2005/2006 . Została przeprowadzona dokumentacja fotograficzna wszystkich podejmowanych w ramach projektu działań. Na jej podstawie oraz na podstawie kart pracy dzieci powstała prezentacja multimedialna pod hasłem „Jesień w lesie” . Podczas trwania całego projektu prowadzona jest korespondencja między szkołami uczestniczącymi w projekcie mająca na celu dzielenie się badaniami i efektami pracy . W pozostałej części roku szkolnego 2005/2006 tj. od 01.02.2006 r. realizowana będzie dalsza część akcji „Zima w lesie” . Uczniowie klas starszych przeprowadzą badania zimowej przyrody , będą zapisywać obserwacje meteorologiczne. Podsumowaniem akcji będzie wystawa efektów pracy eksponowana na korytarzu szkolnym oraz artykuł w gazecie lokalnej . Następnie przeprowadzone zostaną zielone lekcje w lesie , tym razem na temat „Wiosna w lesie” . Uczniowie będą mieli okazję do badania wiosennej przyrody: będą m.in. szukać zwiastunów wiosny , będą badać warstwy lasu i szukać ślady życia zwierząt , stworzą wiosenny zielnik roślin ; stworzą plakaty n/t niebezpieczeństwa pożarów . Zorganizowane zostanie spotkanie z leśnikiem lub innym człowiekiem zajmującym się badaniem lasu . Wiosna zostanie przygotowane oraz wystawione przedstawienie o tematyce ekologicznej „Ostatnie drzewo” . Będzie one uwiecznione na taśmie video (DVD) i przesłane do szkół partnerskich . Uczniowie klas starszych odwiedzą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .Młodsi uczestnicy projektu odwiedzą Park Narodowy „Ujście Warty”. Podczas prowadzenia projektu prowadzona będzie nadal korespondencja mająca na celu wymianę doświadczeń i wyniki badań . W maju zebrane zostaną wyniki pracy wszystkich szkół , które to posłużą do powstania kalendarza , który będzie efektem końcowym projektu . Efektem końcowym będzie również prezentacja multimedialna , podsumowująca całoroczną pracę z projektem . Na przełomie maja i czerwca 2006 r. została zaplanowana wizyta studyjna w Turcji , gdzie podjęte zostaną próby stworzenia wspólnej strony www , na której obejrzeć będzie można efekty pracy wszystkich szkół uczestniczących w projekcie . Podczas wakacji (lipiec) planowana jest akcja letnia „Zielona Szkoła” , podczas której uczniowie każdej ze szkół spotkają się na koloniach .

 

projekt i wykonanie © 2006