SZKOŁA /   / Uczniowski Klub Sportowy
Autor: gawz
08 grudnia br. w Sali Wiejskiej w Zębowie, odbył się kolejny bo już XIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy ,,,Promień ”. W turnieju udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz rodzice. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: Szkoła podstawowa Kategoria męska: I miejsce: Mikołaj i Tomasz Nowak II miejsce: Adrian Kwiatkowski i Radosław Jenek III miejsce: Bartosz i Karol Miczyński Kategoria miks: I miejsce: Marcelina i Bartosz Puchała II miejsce: Wiktoria Schmidt i Miłosz Grajek III miejsce: Donata i Bartosz Szymoniak Gimnazjum: I miejsce: Kamil i Adrian Halasz II miejsce: Karol i Arkadiusz Nawrocki III miejsce: Mateusz Kaminski i Grzegorz Pawlik Open: I miejsce: Patryk i Stanisław Kaczmarek II miejsce: Anna i Adam Hauffa Nagrody i puchary ufundowane przez UMiG Lwówek wręczył p. członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Rafał Mroczkiewicz, dyrektor E. Ratajczak, prezes UKS - H. Stopczyńska i członek zarządu UKS - M. Weimann. Turniej mógł się odbyć dzięki naszym sponsorom: pp.Wiollecie i Jerzemu Nowak, Monice i Waldemarowi Nowak, Renacie i Maciejowi Wachowiak, którym Zarząd UKS ,, Promień” serdecznie dziękuje.
 

26 września 2013 r. odbył się kolejny, bo już XIII Powiatowy Bieg Patrolowy, którego organizatorem był UKS,,Promień”. W tegorocznych zmaganiach wystartowały drużyny czteroosobowe z Chmielinka, Brodów, Lwówka, Pakosławia, Wytomyśla, Grońska i Zębowa. I miejsce zajęła drużyna ZSPiP w Zębowie ( Wiktoria Lisek, Bartosz Puchała, Mikołaj Nowak, Bartosz Szymoniak), miejsce II przypadło drużynie SP w Chmielinku ( Martyna Kowal, Adrianna Ruta, Mikołaj Biernat, Nikodem Królik). Miejsce III zajęła drużyna SP z Grońska (Dawid Piechota, Adrianna Smoleń, Klaudia Makowska, Natalia Mańczak). Impreza zakończyła się w wigwamie. Nagrody rzeczowe ufundowane przez UMiG Lwówek oraz PKO BP O/ Nowy Tomyśl wręczyła p. dyrektor Ewa Ratajczak.
 

W dniu 04.12.2011r w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie odbył się XI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Promień”. Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego, pokoleniowa integracja mieszkańców Zębowa i okolicznych miejscowości oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W turnieju udział wzięło 15 rodzinnych drużyn. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie ZSP i P , którzy namówili swoich najbliższych – rodziców i rodzeństwo do wspólnej rywalizacji przy tenisowym stole. Wszystkie pojedynki były bardzo zacięte, niejednokrotnie gra toczyła się do ostatniej piłki, aby wyłonić zwycięzców. Turniej przeprowadzono w czterech kategoriach, a oto jego wyniki: Kategoria- rocznik 2001-1999: I miejsce: Karol i Patryk Nawroccy II miejsce: Mikołaj Nowak i Radosław Jenek III miejsce: Dominik Judek i Tomasz Gucia Kategoria mixt: I miejsce: Anna i Adam Hauffa II miejsce: Natalia i Jacek Jarnot III miejsce: Sylwia i Mateusz Miczyńscy Kategoria gimnazjum: I miejsce: Karina i Bartosz Nowak II miejsce: Grzegorz Pawlik i Mateusz Kamiński III miejsce: Kamil i Adrian Halasz Kategoria open: I miejsce: Arkadiusz i Patryk Nawroccy II miejsce: Łukasz i Paweł Trzybińscy III miejsce: Patryk i Stanisław Kaczmarek
 

 

2011-09-29

Drużyna ZSPiP w Zębowie w składzie:Dominik Judek, Nowak Bartosz, Judek Patryk i Pogorzelczyk Patryk.
XI POWIATOWY BIEG PATROLOWY 29 września 2011 r. w Zębowie odbył się XI POWIATOWY BIEG PATROLOWY. W biegu startowały drużyny szkół podstawowych z powiatu nowotomyskiego. Uczestnicy biegu po pokonaniu wyznaczonej trasy musieli wykazać się (na poszczególnych punktach kontrolnych) wiedzą z przyrodoznawstwa, znajomością przepisów o ruchu drogowym oraz sprawnością fizyczną. Wyniki : I miejsce - drużyna ZSPiP w Zębowie ( Marta Lisek, Patryk Judek, Dominik Judek, Bartosz Nowak) II miejsce –drużyna SP w Wytomyślu (Mateusz Przybylak, Patrycja Komosińska, Natalia Chowania, Wojciech Borowiak) III miejsce – drużyna SP w Grońsku ( Paulina Napierała, Paulina Łuczak, Radosław Heliasz, Marcin Wilk) Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe XI Biegu Patrolowego, a w szczególności: Usługowemu Zakładowi Murarskiemu -Wachowiak Jacek i Renata oraz Tartakowi Zębowo - Wioletta i Jerzy Nowak.
 

30 września 2010 r. odbył się X już z kolei Powiatowy Bieg Patrolowy, którego organizatorem był UKS ,, Promień ” działający w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Zębowie.
Uczestnicy biegu po pokonaniu wyznaczonej trasy musieli wykazać się (na poszczególnych punktach kontrolnych) wiedzą z przyrodoznawstwa, znajomością przepisów o ruchu drogowym oraz sprawnością fizyczną.
Organizatorzy biegu serdecznie dziękują PP. Wiolecie i Jerzemu Nowakom oraz Renacie i Jackowi Wachowiakom, którzy wsparli finansowo organizację biegu.
Wyniki :
I miejsce - drużyna ZSPiP w Zębowie ( Marta Lisek, Karina Nowak, Patryk Judek, Patryk Szlawski)
II miejsce – drużyna SP w Lwówku ( Sandra Kowalska, Weronika Starzak, Marcin Graś, Sebastian Wilański)

III miejsce – SP w Wytomyślu ( Klaudia Lipiecka, Patrycja Komosińska, Szymon Hulalka, Łukasz Pawelczyk) i SP w Posadowie ( Edyta Januchowska, Joanna Przewoźna, Larysa Baron , Artur Czapik)
 

IX Powiatowy Bieg Patrolowy


24 września 2009 r. odbył się IX już z kolei Powiatowy Bieg Patrolowy, którego organizatorem był UKS ,, Promień „ działający w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie.

Wyniki biegu:
I miejsce - drużyna SP w Chmielniku w składzie: Agata Maciejewska, Mateusz Knop, Mateusz Kroma, Grzegorz Waltrowski.


Miejsce II drużyna SP z Pakosławia ( Wesoła Marta, Wyrwał Małgorzata, Szuba Jakub, Wyrwa Marcin )


Miejsce III- drużyna SP z Grońska ( Karolina Grynia, Ewelina Grynia, Patryk Konieczny, Maciej Wilk ).

 

2009-12-06

W niedziele 06.12.2009 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie odbył się IX już z kolei Rodzinny Turniej tenisa stołowego, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „ Promień”. Turniej został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych. Turniej zakończył się wręczeniem nagród, dyplomów i pucharów. Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Rafał Mroczkiewicz, dyrektor szkoły E. Ratajczak oraz członkowie Zarządu Klubu – Halina Stopczyńska i Marian Weimann. Wyniki turnieju w załączniku poniżej.

Załączniki:

  •  Wyniki Turnieju 
 


14 grudnia 2008 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie, odbył się kolejny bo już VIII  Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy ,,,Promień ”.

W turnieju udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz rodzice.

W kategorii gimnazjum:

 I miejsce zajęli : Stanisław i Patryk Kaczmarkowie,

II miejsce – Patryk i Arkadiusz Nawroccy,

III miejsce- Rafał i Kamil Kaminscy.


 

Zawody wśród uczniów szkoły podstawowej zostały rozegrane w dwóch kategoriach. A oto ich wyniki:

Rocznik 1998 i starsi :
I miejsce- Kinga i Lechosław Nawroccy
II miejsce – Klaudia i Stanisław Kaczmarkowie
III miejsce – Marta i Ilona Lisek


Rocznik 1997 i starsi:
I miejsce- Łukasz i Paweł Trzybińscy
II miejsce – Grzegorz i Aleksandra Pawlik
III miejsce – Adrian Halasz i Wojciech Lisek


Nagrody i puchary ufundowane przez UMiG Lwówek wręczył p. burmistrz Rafał Mroczkiewicz, dyrektor E. Ratajczak, prezes UKS - H. Stopczyńska i członek zarządu UKS - M. Weimann.

 

W dniu 25 września br. został zorganizowany w naszej szkole kolejny bieg patrolowy. Udział wzięło 7 drużyn.

I miejsce - ZSPiP ZĘBOWO
II miejsce - SP POSADOWO
III miejsce - SP WYTOMYŚL

Wspólne zdjęcie uczestników biegu, po wręczeniu pucharów i nagród.
Bieg patrolowy 2008

 

1
2

projekt i wykonanie © 2006